fbpx Marianne Niin - Niine Nahakliinik

Marianne Niin

  • Üldkirurg
  • Dermatoskopist
Onkoloog, üldkirurg, dermatoskopist, Meditsiiniteaduste doktor
Marianne Niin

Lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning omandanud onkoloogi ja üldkirurgi eriala. Osalenud koolitustel ja konverentsidel onkoloogia, üldkirurgia, plastikakirurgia ja dermatoskoopia valdkonnas Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Hollandis, Belgias, Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Itaalias, Inglismaal, Prantsusmaal, Venemaal, Israelis ja Ameerika Ühendriikides.

Osalenud mitmetes rahvusvahelistes teadusuuringutes, avaldanud artikleid, teinud ettekandeid rahvusvahelistel kongressidel ja pidanud loenguid arstide täienduskoolitustel.

Dr Niin on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni, Eesti Onkoloogide Seltsi, Euroopa Vähiuuringute ja Ravi Organisatsiooni (EORTC) melanoomi töögrupi ning Rahvusvahelise Dermatoskoopia Seltsi (IDS) liige; alates 2010. aastast Eesti esindaja Ülemaailmses Melanoomi Töörühmas (GMTF). Samuti on Dr Niin Eesti Plastika- ja Rekonstruktiivkirurgide Seltsi liige ning Rahvusvahelise Plastilise Rekonstruktiivkirurgia ja Esteetilise Kirurgia Liidu (IPRAS) liige.

Broneeri aeg: