Sulge menüü

Ettevõtetele – dermatoskoopia kohapeal

Dermatoskoopia teenus väljaspool kliinikut
Lisaks sellele, et ettevõtte töötajad võivad kliinikusse vastuvõtule tulla, on dermatoskoopia uuringut võimalik ka ettevõttes kohapeal läbi viia. Pakume selleks kahte võimalust – arsti visiiti ettevõttesse või Dermtesti ettevõttekülastust.

Eeltingimused: ettevõttes on spetsiaalne ruum, kus on hea valgustus ja võimalus seada üles arvuti, samuti kus uuritaval inimesel oleks end mugav lahti riietada ja lasta uuringut läbi viia.

Arsti visiit ettevõttesse
Arsti visiidi puhul teeb arst väljasõidu ettevõttesse kas üksi või koos abilisega. Arst vaatab kohapeal dermatoskoobiga neevused üle ning annab selgitused, vajadusel soovitused ja suunamise edasiseks jälgimiseks või raviks. Anamnees ja pildid salvestatakse kaugtöölaua-ühenduse abil Niine Nahakliiniku infosüsteemi ning hiljem, kui patsiendid kliinikut külastavad, on info nende kohta juba olemas.

Dermtest
Dermtest ettevõttekülastuse formaadi puhul on tegemist teledermatoskoopia teenusega ettevõtte asukohas, mispuhul spetsiaalse koolituse läbinud dermatoskoopia-õde tuleb kohale koos administraatori ja vajaliku varustusega. Patsientide neevused pildistatakse üles ning edastatakse nn telemeditsiini korras Niine Nahakliiniku arstidele hindamiseks. Tulemuseks on 48 tunni jooksul patsientidele saadetav personaalne kokkuvõtteraport, kus märgitakse ära, kas sünnimärk on ohutu, vajab jälgimist, vajab täiendavaid uuringuid või ravile pöördumist.